Szechenyi 2020
56/230-137 Hívjon most!

Adatvédelmi Nyilatkozat

 

1. Általános tudnivalók

Ez a nyilatkozat dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a www.huszar-autoklinika.hu honlap milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a www.huszar-autoklinika.hu honlapon hivatkozással érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja a felhasználási feltételeket is.

A www.huszar-autoklinika.hu meglátogatása során az üzemeltető szervere bizonyos adatokat - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - automatikusan eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a www.huszar-autoklinika.hu honlapot elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. A személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Huszár Autóklinika az adatokat harmadik személy részére továbbíthatja.

Amennyiben Felhasználó személyes adatokat bocsát a Huszár Autóklinika rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a Felhasználó hozzájárulását meghaladva a Huszár Autóklinika nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek, kivéve abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

3. Adatkezelés

A www.huszar-autoklinika.hu weboldal számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a webtárhely szolgálató UNAS Kft. (9400 Sopron, Kőszegi út 14.),  által üzemeltetett szerver webtárhelyén találhatóak meg.

4. Jogorvoslat lehetősége

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu